CONSUL DEMOCRACY е платформа за гражданско участие

Това ръководство обяснява за какво са предназначени всички секции CONSUL DEMOCRACY и как работят.

Дискусии

В секцията граждански дискусии можете да представяте и споделяте мнението си с други хора по въпроси, които ви вълнуват, във връзка с града. Това е и място за генериране на идеи, които чрез другите секции на CONSUL DEMOCRACY водят до конкретни действия от страна на Общинския съвет.

  • Можете да започвате дискусии, да ги коментирате и оценявате със Съгласен съм или Не съм съгласен . За това трябва да регистрирайте се в CONSUL DEMOCRACY.
Бутони за оценка на дискусиите
Бутони "Съгласен съм" и "Не съм съгласен" за оценка на дискусиите.

Предложения

В секцията граждански предложения можете да правите предложения за изпълнение от Общинския съвет. Предложенията изискват подкрепа и ако получат достатъчна подкрепа, те се подлагат на публично гласуване. Предложенията, одобрени с гласовете на тези граждани, се приемат от Общинския съвет и се изпълняват.

Бутон за подкрепа на предложение
Бутон за "Подкрепа" на предложение.

Граждански бюджет

Секцията граждански бюджети помага на хората да вземат пряко решение каква част от общинския бюджет се изразходва.

Различни фази на гражданския бюджет
Фази "Подкрепа" и "Гласуване" на гражданските бюджети.

Анкети

Секцията анкети се активира всеки път, когато предложението достигне 1% подкрепа и отиде на гласуване или когато Общинският съвет предложи въпрос, който хората да решат.

Процеси

В секцията процеси гражданите участват в съставянето и промяната на наредбите, касаещи града, и могат да дадат своето мнение за общинските политики в предишни дискусии.


Друга интересна информация