Граждански бюджети

Няма бюджети.

Помощ за граждански бюджети

При гражданските бюджети гражданите решават към кои проекти да насочат част от бюджета.