Няма отворени процеси

Помощ относно съвместното законодателство

Участвайте в дискусиите и процесите преди одобряването на нови регламенти или стратегии. Вашето мнение ще бъде взето под внимание.