Достъпност

Достъпността се отнася до възможността за използване на уеб страниците и тяхното съдържание от всички хора, независимо от уврежданията (физически, интелектуални или технически), които могат да имат, или от тези, които произтичат от контекста на използване (технологичен или екологичен).

Когато уеб страниците са проектирани правилно, всички потребители имат достъп до съдържанието им при еднакви условия, например:

  • Предоставяне на алтернативен текст на изображенията, така че незрящи или хора със зрителни увреждания могат да използват специални четци за достъп до информацията.
  • Когато видео клиповете имат субтитри, потребителите със затруднен слух могат да ги разберат напълно.
  • Ако съдържанието е написано на прост и илюстративен език, потребителите с проблеми в обучението имат по-добра възможност да ги разберат.
  • Ако потребителят има проблеми с движението и трудно използва мишката, алтернативите с клавиатурата помагат в навигацията.

Комбинация от клавиши

За да можете да навигирате през този уеб сайт по достъпен начин, е програмирана група ключове за бърз достъп, обединяващи основните секции от общ интерес, според които сайтът е организиран.

Клавишни комбинации за менюто за навигация
Клавиш Страница
0 Начало
1 Дискусии
2 Предложения
3 Гласове
4 Граждански бюджети
5 Законодателно процеси

В зависимост от използваната операционна система и браузъра, клавишната комбинация ще бъде следната:

Комбинация от клавиши в зависимост от операционната система и браузъра
Браузър Комбинация от клавиши
Explorer ALT + shortcut then ENTER
Firefox ALT + CAPS + shortcut
Chrome ALT + shortcut (CTRL + ALT + shortcuts for MAC)
Safari ALT + shortcut (CMD + shortcut for MAC)
Opera CAPS + ESC + shortcut

Размер на текста

Достъпният дизайн на този уеб сайт позволява на потребителя да избере размера на текста, който го устройва. Това действие може да се извърши по различни начини, в зависимост от използвания браузър.

Браузър Действие, което трябва да се предприеме
Explorer View > Text size
Firefox View > Size
Chrome Settings (icon) > Options > Advanced > Web Content > Text size
Safari View > Zoom In/Zoom out
Opera View > scale

Друг начин за промяна на размера на текста е да се използват бързите клавишни комбинации, както са определени в браузърите, по-специално комбинацията:

  • CTRL и + (CMD и + на MAC) Увеличава размера на текста
  • CTRL и - (CMD и - на MAC) Намалява размера на текста

Съвместимост със стандартите и визуалния дизайн

Всички страници на този уеб сайт отговарят на Насоките за достъпност или на Общите принципи на достъпния дизайн, установени от работната група WAI към W3C.