Назад

Използвайте го в местната власт

Използвайте го във Вашата община или ни помогнете да го подобрим, това е безплатен софтуер.

Този портал за отворено управление използва CONSUL app , който е безплатен софтуер, с licence AGPLv3, което казано с прости думи означава, че всеки може да използва кода свободно, да го копира, да го преглежда в детайли, да го модифицира и разпространява с модификациите, които иска (разрешавайки на останалите да правят същото). Защото смятаме, че културата е по-добра и по-богата, когато бъде освободена.

Ако сте програмист, можете да намерите кода и да ни помогнете да го подобрим на CONSUL app.