Назад

Как да противодействаме на корупцията на местно ниво?

Иван Иван  •  15.02.2024  •  No comments

Код на предложението: CONSUL-2024-02-3

Възможно ли е засилване на добрата комуникация с гражданите, укрепване на доверието в местните институции чрез повишаване на откритостта и достъпността, засилване на гражданското участие в Добрич?

Пет български общини подписаха Пакта за превенция и противодействие на корупцията на общинско ниво, демонстрирайки своя ангажимент да продължат да работят за противодействие на корупцията.

Как да противодействаме на корупцията на местно ниво?

Възможно ли е това да стане чрез по-добра комуникация на община град Добрич с гражданите?

Това предложение няма известия.
Не сте дефинирали основни етапи